6+

ACORD PRIVIND UTILIZAREA SITE-LUI

Prezentul acord privind utilizarea site-lui este valid în privința site-lor: aplgo.com, backoffice.aplgo.com, shop.aplgo.com, photo.aplgo.com, aploffice.com, aplgo.me și altor site-uri ai Grupului de companii APL (denumit în continuare – Site).

Vă rugăm, înainte de a începe să utilizaţi site-ul, citiţi cu atenţie acest acord şi, de asemenea, familiarizaţi-vă cu Politica de confidentialitate, care reglementează tratament Administrației site-ului cu informaţiile pe care vizitatorul/utilizatorul oferă atunci când se utilizează site-ul. Vizitatorul/utilizatorul este conştient că când folosește site-ul, el dă acordul la colectarea şi utilizarea (în conformitate cu Politica de confidentialitate) a acestei informaţii. Prin accesarea site-ului şi utilizarea de oricare dintre service-uri și aplicații oferite pe site, folosind conţinutul său, Vizitatorul/utilizatorul trebuie să respecte toţi termenii acordului.

Vizitatorul/utilizatorul nu poate utiliza site-ul, service-urile, aplicaţiile şi conţinutul site-lui, precum şi să acceseze paginile care sunt în zona de domeniu a site-ului, în cazul în care acesta nu este de acord cu termenii acestui acord.

TERMENI ŞI DEFINIŢII

Vizitatorul este persoana care primeşte acces la informatiile publicate pe site.

Utilizatorul este vizitatorul site-ului care a primit un cont pe site în conformitate cu procedura stabilită.

Site-ul este un ansamblu de mijloace integrate hardware-software şi mijloace tehnice, precum şi informaţii destinate publicării pe Internet şi afişate în anumite forme de text, grafică sau sunet.

Service-urile de site sunt capacitățile functionale ale site-lui, destinate utilizării de către vizitatori şi utilizatori.

Pagina web (pagina HTML) - pagina de site, un ansamblu de materiale informaţionale integrate prin metodă hardware-software, inclusiv cele textuale, grafice, proiectate pentru publicarea datelor pe Internet ca parte integrală a site-ului.

Contul sunt datele de autentificare şi personale ale Utilizatorului stocate pe serverele site-lui.

Conținut-rezultatele activității intelectuale şi mijloacele de individualizare echivalate la acestea. Inclusiv: opera muzicale, opere literare, programe de calculator, software și aplicații pentru telefoanele mobile, opere audiovizuale, fonograme, imagini, texte, mărci comerciale şi mărci de serviciu, simboluri comerciale şi denumiri comerciale, logo-uri, link-uri hipertext, fragmentele lor, informaţii, widget-uri şi alte obiecte plasate pe site.

Conţinutul Utilizatorului - conţinutul site-ului (inclusiv comentariile utilizatorului), plasate de către utilizator indepentent, în mod voluntar şi gratuit.

Pagina personal – pagină Internet creată cu ajutorul capacităţilor software a site-ului ca urmare de primire a contului de utilizator, care conţine datele personale ale utilizatorului.

Datele personale sunt informațiile exacte, complete și actualizate, care permit de a efectua procedura de autorizare a utilizatorul, plasată în mod voluntar şi gratuit de utilizator pe pagina personala. Această informaţie este furnizată de utilizator în timpul procesului de înregistrare pe site, poate include numele Utiliztorului, login de utilizator, adresa de e-mail şi alte informaţii pe care utilizatorul le consideră necesare de a informa despre sine. Stocarea datelor cu caracter personal este efectuată exclusiv în scopul de a asigura posibilitatea de a efectua autorizaţia utilizatorului de site.

Înregistrare - acţiunile vizitatorului de creare a unui cont pe site în conformitate cu procedura stabilită. În timpul înregistrării, utilizatorul completează un formular al utilizatorului şi indică datele de autentificare în baza cărora administraţia oferă utilizatorului acces la următoarele posibilități funcţionale a site-ului: evaluarea şi comentarea Conţinutului plasat de către administraţie şi alți utilizatori, plasarea propriului conţinut în conformitate cu regulile site-ului.

Autorizarea este procesul de analiză prin partea software a site-ului a datelor de autentificare introduse de utilizator, conform rezultatelor cărora se determină dacă utilizatorul are dreptul de acces la posibilitățile site-ului şi pagina personală a utilizatorului.

Datele de autentificare este identificatorul unic al utilizatorului care este utilizat pentru a accesa pagina personala a utilizatorului. Datele de autentificare includ login de utilizator, parola, adresa de e-mail.

Acces neautorizat este utilizarea datelor de autentificare a utilizatorului de o terţă parte.

Administratia site-ului sunt persoanele autorizate a grupului de companii APL care stabilesc procedura de utilizare a site-ului, care administrează funcționarea site-ului şi monitorizează îndeplinirea de către vizitatori/utilizatori a acestui acord.

Compania este deţinătorul dreptului de autor al site-ului.

OBIECTUL ACORDULUI

Prezentul acord cu utilizatorul/vizitatorul (denumit în continuare "acord") este un acord legal între vizitatorul/utilizatorul site-ului şi compania, care stabilește regulile de utilizare a site-ului. Toate documentele, obiectul cărora este reglementarea, utilizarea site-ului de catre utilizatori sau vizitatori, sau asociate cu o astfel de utilizare, sunt parte integrantă a prezentului acord și anexă la aceasta.

Prin înregistrarea pe site, Utilizatorul confirmă aprobarea lui completă a termenilor acestui acord.

Vizitatorul/utilizatorul se obligă să înceteze imediat utilizarea site-ului în caz dezacord cu careva termeni din acord.

Compania îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice termenii acestui acord.

Vizitatorul/utilizatorulul se obligă să înceteze imediat utilizarea site-ului şi să nu viziteze paginil web plasate în domeniul site-ului în caz de dezacord cu careva termeni din prezentului acord.

DREPTURILE INTELECTUALE

Vizitatorul/Utilizatorul nu este în drept să plaseze conţinutul pe site.

Conţinutul postat pe site este sub rezerva drepturilor exclusive ale titularilor de drepturi ai săi.

Orice utilizare a conţinutului este interzisă fără obținerea consimțământului prealabil a titularilor de drepturi ai săi.

Accesul la materialele site-ului, inclusiv la conţinut, este oferit vizitatorilor şi utilizatorilor exclusiv pentru uz personal şi cunoştinţă.

Administrația site-ului şi compania nu poartă nici o responsabilitate pentru integritatea şi securitatea continutul plasat pe site.

Nu se permite utilizarea informaţiilor de pe site în orice scop (cu excepția celor personale) fără acordul Administraliei site-ului.

Vizitatorul/utilizatorul site-ului poate descărca ("Download") materialele de pe site numai pentru uz personal.

Nu este permisă copierea, distribuirea, transferul către terţi, publicarea sau altă utilizare în scopuri comerciale a materialele descărcate de pe site, fără a obţine acordul scris al titularului de drepturi ai săi.

În cazul în care se obţine permisiunea de a copia, distribui, publica sau altfel a utiliza materialele de pe site protejate de dreptul de autor, astfel de copiere, distribuire, publicare sau altă utilizare este permisă fără referire la titularul de dreptului şi/sau a mărcii.

Tot conţinutul site-ului este protejat de lege.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a deveni utilizator cu valoare deplină al site-ului este necesar de a trece procedura de înregistrare.

Pentru a obține acces la service-urile de site, utilizatorul urmează să creeze un cont. După realizarea cu succes a procesului de înregistrare, Utilizatorul de site obține accesul la contul personal.

Utilizatorul se obligă să furnizeze informații actuale, complete şi corecte în procesul de obţinere a unui cont. Totuși, administratia își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau de a întrerupe procesul de înregistrare a unui utilizator nou la discreția sa.

La înregistrare, utilizatorul nu are dreptul să:

• joace rolul unui alt utilizator folosind login și parola acestuia.

• comunice login-ul şi parola sa pentru utilizarea contulului de părți terțe.

• utilizeze ca login un cuvânt sau o frază care este nepoliticoasă, înspăimântătoare sau obscenă din punct de vedere al moralei și eticii, precum şi loginuri copiate în mod intenționat a altor utilizatori care sunt de natură ofensatoare pentru titularii lor.

• utilizeze pentru avatare poze cu elemente legate de simboluri fasciste şi naţionaliste care contin materiale pornografice şi alte materiale şi imagini care contrazic legislaţiei Republicii Cipru.

Prin înregistrare pe site, utilizatorul confirmă că are capacitatea necesară şi puteri de acceptare a acestui acord, este capabil de a îndeplini condiţiile din acord şi să fie responsabil pentru încălcarea acordului, inclusive privind raporturile juridice care decurg din utilizarea site-ului.

Răspunderea pentru păstrarea parolei de acces la site în secret se pune în sarcina utilizatorului. În cazul în care parola pentru a accesa contul a fost pierdută de către utilizator sau a devenit cunoscută altora, Utilizatorul este obligat sa schimbe imediat parola de acces la service-urile site-ului.

Utilizatorul este de acord că toate acţiunile întreprinse în numele său (prin utilizarea unui cont de utilizator), sunt considerate ca acțiuni a acestui utilizator şi pot implica responsabilitatea utilizatorului.

Administraţia site-ului are dreptul în orice moment să elimine orice date şi conturi pentru orice motiv sau fără motiv. Administraţia site-ului își rezervă dreptul, dar nu are obligaţia de a monitoriza activităţile utilizatorilor site-ului.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Se interzice orice utilizare a site-lui prin metodă ne admisă de prezentul acord.

Vizitatorul/utilizatorul se obligă să nu utilizez service-urile site-lui în scopurile următoare:

• Pentru abuz de drepturi, hărţuire, ameninţări sau intimidare a altor vizitatori/utilizatori de site.

• Pentru a trimite, transmite sau pentru a promova asemenea expediere sau transfer de orice date care implică încălcarea acestor reguli, conţin informaţii care constituie calomnie, discreditează pe oricine (atât utilizatorii site-ului cât şi persoanele terţe), conținutul lor este obscen, abuziv, conţine materiale pornografice, de intimidare sau altfel încalcă legislaţia Republicii Cipru sau drepturile altor persoane.

• Pentru a obține orice scop ilegal sau neautorizat de Administrația site-ului.

• Pentru a transfera sau trimite sau facilita astfel de transfer sau trimitere de orice mesaj sau solicitare, conceput sau destinat pentru a obţine parola, login sau informaţii cu caracter personal a oricărui utilizator al site-ului;

• Pentru a crea sau de a transmite e-mail nesolicitat ("spam") utilizatorilor de rețea Internet.

• Pentru a încălca orice legi a Republicii Cipru şi/sau jurisdicţii a vizitatorului/utilizatorului site-ului;

• Pentru a oferi o istorie de vizite a site-ului programelor relevante, ale căror scop este de a suprascrie istoriile de vizite existente (sursa de conectare a calculatorului la reţea) sau a datelor, care sunt dincolo de sfera subiectului discutat.

• Pentru a folosi roboţi şi unelte automate utilizate pentru a accesa site-ul fără permisiunea scrisă a administrației site-lui. Vizitatorul/utilizatorul consimte să nu ia măsuri care, în opinia administrației site-ului, contribuie la încărcarea nerezonabilă pe site a unei cantități mari de informaţii şi date care împiedică funcţionarea site-ului şi accesul la site al altor vizitatori / utilizatori, să nu interfere sau încerce să intervină în procesul normal de funcționare a site-ului şi să nu întreprindă nici o acţiune de evitare a măsurilor luate de site care vizează limitarea accesului de vizitatori/utilizatori la site.

• Pentru a modifica funcţionarea aplicaţiilor şi service-urilor de site, inclusiv crearea de conturi de utilizator separate.

• Pentru plasarea anunţurilor sau cererilor adresate publicului larg, privind cumpararea sau vânzarea de orice bunuri sau servicii, cu excepția cazurilor în mod expres premise Administrația site-ului. Încălcare a acestor reguli este, de asemenea, utilizarea informaţiilor obţinute prin intermediul de service-uri și aplicații a site-ului, publicitatea și vânzarea acestor informații oricărui vizitator/utilizator sau unei terţe părţi fără obţinerea prealabilă a acordului titularului de dreptului.

• Pentru a acţiona în numele altei persoane sau unui alt vizitator/utilizator al site-ului.

• Pentru vânzarea sau transferul de utilizator al site-ului a contului său unui alt utilizator al site-ului sau părții terţe.

Administrația site-lui interzice în mod categoric:

• Orice utilizare a obiectelor de drept de autor fără permisiunea titularului de drepturi.

• Utilizarea pe Site a unor expresii grosolane, obscene (inclusive cu înlocuirea de caractere) şi orice forme de insulte în privința altor vizitatori/utilizatori.

• Schimbarea în mod intenţionat a numelor de alţi utilizatori ai site-ului.

• Utilizarea unor definiţii peiorative pentru diferite naţionalităţi, popoare si grupuri sociale în interpretare abuzivă.

• Utilizarea de alternanță a literelor mari și mici la publicarea materialelor, comentariilor şi a mesajelor.

• Publicarea de materiale care conţin publicitate cu caracter comercial.

• Publicarea materialelor care conţin lexic neformal.

• Publicarea unor link-uri dăunătoare sau link-uri care trimit la pagini cu conținut nesigur.

• Utilizarea neregulată de semne de punctuaţie şi emoticons.

• Plasarea unor imagini grafice care conţin lexic neformal şi pornografie.

Vizitatorul/utilizatorul site-ului nu are dreptul să posteze orice conţinut pe site, în cazul în care se ştie vădit că postarea lui va aduce pierderi, daune morale, daune asupra reputaţiei, precum şi în cazul în care se încalcă drepturile cuiva.

Pentru utilizarea constructorului site-ului aplgo.me. utilizatorul plătește o sumă forfetară egală cu 100 euro, care nu este rambursabilă. Costul fiecărui an ulterior, plasarea site-ului utilizatorului creat cu ajutorul constructorului site-ului aplgo.me. și furnizarea numelui de domeniu site-ului utilizatorului va fi de 13 euro.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VIZITATORULUI/UTILIZATORULUI

Vizitatorul/utilizatorul se obligă să nu posteze un conținut cu caracter provocator, grosolan, ofensator și agresiv care contrazice normelor morale și etice, violează legislația rusă sau internațională în vigoare, care încalcă drepturile, inclusiv cele intelectuale ale părților terțe.

Vizitatorul/utilizatorul poartă răspundere pentru încălcarea acordului dat în conformitate cu legislația Republicii Cipru și/sau legislația țării Vizitatorului/utilizatorului.

În caz de cauzare a prejudiciului unor părți terțe, altor Vizitatori/utilizatori sau site-lui,Vizitatorul/utilizatorul se obligă să restituie prejudiciul cauzat în volum deplin în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Cipru și/sau legislația țării Vizitatorului/utilizatorului.

Vizitatorul/utilizatorul poartă răspundere și toate costurile (inclusiv recuperarea de daune pentru prejudicii confirmate, amenzi, costuri şi cheltuieli judiciare şi alte) în cazul în care părţile terţe prezintă oricare pretenții, inclusiv, dar fără a se limita la cereri de protecție a drepturilor intelectuale ale unei terţe părţi, şi pentru orice obligații care decurg din site în raport cu cerinţele părţilor terţe, legate sau care rezultă din încălcarea de către Vizitator/utilizator a condiţiilor prezentului Acord. Utilizatorul se obligă să întreprindă toate măsurile necesare şi posibile care vizează excluderea companiei-proprietarului din numărul de reclamanți.

Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe site datele care în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Cipru și/sau legislația țării Utilizatorului pot fi recunoscute personale, cu excepția datelor cu caracter personal depersonalizate (accesibile publicului). Compania-proprietar nu efectuează colectarea, procesarea şi stocarea datelor cu caracter personal depersonalizate (accesibile publicului), în cazul depistării lor pe site, astfel de date vor fi șterse imediat şi față de utilizatorul care le-a plasat pot fi aplicate măsuri de răspundere stabilite în prezentul acord și legislația în vigoare din jurisdicţia Utilizatorui.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ADMINISTRAȚIEI SITE-LUI

Administrația site-lui nu se ocupă cu soluționarea litigiilor şi situaţiilor de conflict dintre vizitatori/utilizatori ai site-ului, dar îşi rezervă dreptul de a bloca pagina utilizatorului în cazul în care primește de la alţi vizitatori/utilizatori plângeri motivate cu privire la comportamentul incorect al utilizatorului dat pe site.

Administrația site-lui nu poartă răspundere pentru divulgarea de Vizitator/utilizator a datelor personale a lui și a informației personale.

Administrația site-lui este în drept, dar nu este obligată să efectueze moderarea conținutului plasat pe site.

Administrația site-lui este în drept să elimine orice conținut, inclusiv textul, fotografia, comentariul Vizitatorului/utilizatorului, fără notificare și explicare a motivelor.

Administrația site-lui nu monitorizează respectarea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală și nu este responsabil pentru încălcarea lor de vizitatori/utilizatori ai site-ului.

Administrația site-lui nu face nici o garanție, exprimată sau implicită, cu privire la conţinutul postat pe site.

În caz de încălcare de vizitatori/utilizator a termenilor acestui acord sau a legislaţiei în vigoare a Republicii Cipru Administrația site-lui va fi obligată să folosească dreptul lor de a transfera datele de contact, adresele IP, sau orice alte informaţii pentru persoanele interesate, la cerere.

Administrația site-lui utilizează informaţiile despre acțiunile vizitatorului/utilizatorului pentru a îmbunătăţi fumcționarea site-ului.

Administrația site-lui își rezervă dreptul de a suspenda sau a înceta accesul la site a oricărei persoane atunci când are motive suficiente de a presupune că datele personale sunt indicate incomplet sau incorect.

În cazul încălcării de către utilizator a condițiilor prezentului Acord Administrația site-lui este în drept să elimine contul utilizatorului.

Administrația site-lui își rezervă dreptul de a introduse orice restricții în privința utilizării site-lui atât în întregime, cât și pentru Vizitatorii/utilizatorii separați fără a explica motivele.

Administrația site-lui sau compania-proprietar îşi rezervă dreptul de a întrerupe, suspenda funcţionarea, schimba site-ul sau o parte din el, fără o notificare prealabilă a vizitatorilor/utilizatorilor.

Administrația site-lui are dreptul de a suspenda accesul Vizitatorului/ulilizatorului la site pentru efectuarea lucrărilor de reparație și profilactice necesare pe resurse tehnice.

Compania - proprietar nu va fi raspunzătoare față de vizitatori/utilizatori şi nu despăgubește vizitatorului/utilizatorului daunele care decurg sau pot apărea la vizitator/utilizator în legătură cu întârzieri, întreruperi în funcționare şi imposibilitatea de utilizare a deplină a site-ului.

Administrația asigură stocarea de date cu caracter personal. Stocarea se face la nesfârşit până când utilizatorul iniţiază eliminarea datelor sale de pe site, fie la iniţiativa administraţiei în caz de neutilizare de către utilizator a datelor de autentificare din contul său pentru mai mult de 12 luni calendaristice la rând, cu notificarea prealabilă a utilizatorului prin e-mail (la adresa indicată la înregistrare).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Administrația site-lui nu controlează şi nu este obligată să ia orice măsuri legate de monitorizarea a modului în care vizitatorul/utilizatorul vizitează site-ul sau care folosește service-urile și aplicațiile site-ului, pentru ceea ce efect asupra utilizatorilor şi vizitatorilor site-ului poate avea conţinutul plasat pe site, modul în care utilizatorii sau vizitatori site-ului pot interpreta informaţiile plasate pe site, monitoriza acţiunile întreprinse de către utilizatorii şi vizitatorii site-ului după ce au făcut cunoștință cu informaţiile plasate pe site.

Administrația site-lui nu poartă răspundere pentru opinia personală exprimată de către Vizitatorul/utilizatorul pe site.

Site-ul poate conţine sau trimite utilizatorilor sau vizitatorilor site-ului prin link-uri la alte site-uri care conţin informaţii care ar putea părea altora înspăimântătoare sau incorecte. Compania-proprietar nu este responsabilă pentru conţinutul acestor site-uri, care sunt accesate prin intermediul service-urilor și aplicațiilor site-ului, pentru respectarea drepturilor exclusive ale altor persoane, legalitatea materialelor plasate pe site.

Administrația site-lui și Compania nu își asumă nici o obligațiune în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor comunicate de vizitator/utilizator, deși și ia toate măsurile posibile pentru acest lucru, în cazul în care nu există un acord pe revers sau cerințele relevante din legislația Republicii Cipru.

DISPOZIȚII FINALE

Acordul intră în vigoare din momentul înregistrării Utilizatorului pe site și este valabil pe tot parcursul termenului de utilizare a site-lui.

Administrația site-lui își rezervă dreptul de a introduce orice modificări în prezentul Acord prin publicarea acestor modificări și completări pe site.

Nimic din prezentul acord nu aduce atingere drepturilor Administrației site-lui, companiei sau vizitatorului/utilizatorulului de a încheia acorduri similare cu orice altă persoană.

Recunoașterea drept nul a unuia dintre termenii sau prevederile prezentului acord nu constituie un motiv pentru recunoașterea drept nule a oricăror alți termeni sau condiţii din acord.

Vizitatorul/utilizatorul este de acord că în cazul apariției unor litigii, acestea vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Cipru.

Utilizatorul este de acord să primească expedierile de informaţii, ştiri şi promovare a administrației site-lui, inclusiv la adresa lui de e-mail specificată în timpul înregistrării.

Service-urile și aplicațiile site-ului pot redirecţiona utilizatorii şi vizitatorii site-ului la alte site-uri şi resurse. Datorită faptului că site-ul nu are niciun control asupra altor site-uri şi resurse, utilizatorul site-lui este de acord că site-ul nu va fi răspunzator pentru accesul la aceste site-uri sau resurse și datele conţinute pe astfel de site-uri sau resurse care promoveaza servicii, produse şi alte materiale.

În caz de dezacord cu prezntul Acord și Reguli, Vă rugăm, să abandonați imediat site-ul nostru.